Skip links

Rozeznanie rynku na zakup podręczników Nr OSB.ZP.462.2-464.3B/2017

 

Rozeznanie rynku na zakup podręczników Nr OSB.ZP.462.2-464.3B/2017 w związku z realizacją Projektu pn. ”Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin

 

Umowa
Rozeznanie rynku
Załącznik 1
Załącznik 2