Skip links

Organizacja Pomocy Społecznej

Aktualności

Termin pierwszych zajęć

Zapraszamy na pierwszy zjazd, który odbędzie się 17-18.10.2020.  Link do szkolenia wraz z instrukcją logowania…

Dokumenty rekrutacyjne

 

 1. Karta uczestnika
 2. Podanie o przyjęcie na specjalizację
 3. Umowa
 4. Klauzula informacyjna

 

Wysyłając oryginały dokumentów pocztą prosimy pamiętać o dołączeniu kserokopii dowodu osobistego oraz 2 egzemplarzy umowy (drugi egzemplarz, podpisany przez Grupę OSB będziemy Państwu odsyłać).

Terminy zjazdów

Program szkolenia

Opłaty za szkolenie

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 3200 zł według następujących zasad:

 1. I rata x 3400,00 zł ( płatne do 2 zjazdu)
 2. 2 raty x 1700,00 zł ( I rata płatna do 2 zjazdu,
  II rata płatna do 7 zjazdu)
 3. 4 raty x 850,00 zł (I rata płatna do 2 zjazdu, II rata płatna do 5 zjazdu, III rata płatna do 9, IV rata płatna do 13 zjazdu)
 4. 7 rat x 486 zł (do dnia 15-go każdego miesiąca)
 5. Raty PayU

W przypadku wyboru rat PayU Uczestnik szkolenia ma możliwość rozłożenia płatności do 50 rat. Koszty pożyczki oraz warunki jej udzielenia określa odrębna umowa zawarta w ramach Systemu Płatności Raty PayU.

Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy
podmiotu kształcącego.

Numer konta bankowego:
53 1050 1807 1000 0092 0999 4921

Nazwa i adres odbiorcy:
GRUPA OLSZTYŃSKA SZKOŁA BIZNESU
Ul. Warszawska 105/4H
10-701 Olsztyn

Tytuł:
Imię i nazwisko z dopiskiem ORGANIZACJA POMOCY
SPOŁECZNEJ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej?

Jest to specjalizacja, dzięki której możliwe jest nabycie uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 Ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Dlaczego mam wybrać szkolenie specjalizacyjne, a nie studia podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej?

Wraz z wejściem w życie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 jedyną formą kształcenia, dającą uprawnienia do obejmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach pomocy społecznej jest szkolenie specjalizacyjne.  Studia podyplomowe dawały uprawnienia do 1 października 2012 roku.

Czy Grupa OSB s.c. posiada zgodę Ministerstwa do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej?

Grupa OSB s.c. posiada zgodę Ministra Pracy z dnia 3 września 2013 r. DPS-DPS-VI-51111-6484-57-MJ/13(6). Szczycimy się największym doświadczeniem w prowadzeniu szkolenia z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej w Polsce! Przeprowadziliśmy już 24 edycji szkoleń!

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami,
 • Przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej,
 • Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Czy szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej jest wymagane prawnie, aby objąć stanowisko kierownicze w jednostkach pomocy społecznej?

Zgodnie z art. 122 Ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Czy muszę posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby przystąpić do szkolenia?

Aby przystąpić do szkolenia, nie są wymagane żadne kwalifikacje. Jednak, aby zostać kierownikiem jednostek pomocy społecznej, należy posiać 3 letnie doświadczenie oraz specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Kto będzie prowadził szkolenia?

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy posiadający akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Jakie są formy płatności za szkolenie?

Oferujemy możliwość rozłożenia płatności na wygodne raty, nawet do 50 rat. Do 10 rat – raty 0%!
Płatności należy dokonać na wskazany w umowie rachunek.  Na życzenie  uczestnika szkolenia wystawiamy fakturę.

Czy organizator szkolenia zapewnia materiały szkoleniowe?

Tak, przesyłamy materiały uczestnikom do każdego modułu drogą mailową. Dodatkowo,  na zajęcia przygotowujemy materiały ćwiczeniowe w formie papierowej.

Czy muszę uczestniczyć we wszystkich zjazdach?

Dopuszczalna jest nieobecność podczas 50 godzin dydaktycznych.  Aby ukończyć szkolenie, wymagana jest co najmniej 80% frekwencja.

Jak wygląda egzamin?

Uczestnicy zdają egzamin końcowy ustnie. Pierwsza część polega na obronie pracy dyplomowej, a podczas następnej części uczestnik odpowiada na trzy wylosowane pytania. Czas przygotowania odpowiedzi na wylosowane pytania wynosi 15 minut.

Jaki wygląda rekrutacja?

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://emedu.pl/organizacja-pomocy-spolecznej/, mailowo zostaną wysłane wymagane dokumenty do rejestracji na szkolenie.
 2. Dokumenty mogą zostać wysłane w formie skanu w odpowiedzi na wysłanego maila lub na rekrutacja.ops@osb.edu.pl albo do naszej siedziby na ul. Warszawskiej 105/4H, 10-701 Olsztyn.
 3. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu kompletu wymaganych dokumentów).

Jakie są warunki uzyskania dyplomu?

Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach,  uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego przed Komisją powołaną przez Organizatora.

Jakie dokumenty są wymagane, aby przystąpić do kursu?

Aby przystąpić do szkolenia, należy wypełnić kartę uczestnika oraz podanie o przyjęcie na specjalizację, które zostaną wysłane na Państwa adres mailowy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Dokumenty również dostępne są w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”. Umowa  powinna być wypełniona przed rozpoczęciem szkolenia i dostarczona do Organizatora.

Jak wygląda szkolenie online?

Szkolenie prowadzimy na platformie clickmeeting, gdzie kursanci spotykają się z wykładowcą. Na platformie nie trzeba się rejestrować ani ściągać żadnego programu. Nie wymagamy posiadania kamerki, czy mikrofonu. Wystarczy tylko dołączyć do szkolenia.
Na platformie za pomocą czatu można zadawać pytania i prowadzić konwersację.  Dokładną instrukcję logowania wysyłamy mailem, więc na pewno nie będzie żadnych problemów.

W jakich godzinach odbywa się szkolenie?

Szkolenie odbywa się w weekendy (sobota, niedziela) w godzinach 9-16, z godzinną przerwą o godzinie 12.

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży. Administratorem jest Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawskiej 105/4H.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Natalia Pawlak

Koordynator ds. szkolen
600 800 149
n.pawlak@osb.edu.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję