Skip links

Postaw na
samorealizację!

Grupa OSBSzkoleniaBadania i analizyProjekty unijneCoaching

Poznaj nas!

Kim jesteśmy?

Od 25 lat dostarczamy naszym Klientom nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie szkoleń oraz badań i analiz. Od początku istnienia, naszym motorem do działania była pasja do tego co robimy, chęć tworzenia trendów i bycia liderem na rynku.

Od ponad dwóch dekad tworzymy firmę, która działa w oparciu o najwyższe standardy kodeksu etycznego oraz funkcjonującą w symbiozie z otaczającym nas środowiskiem. Chętnie angażujemy się w projekty ważne społecznie, istotne pod kątem rozwoju i edukacji społeczności lokalnych.

Aktualne szkolenia
28
Lat doświadczenia
5000+
Kursantów rocznie
200+
Projektów badawczych

Aktualne szkolenia

Organizacja Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 122 Ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej!

Specjalizacja II stopnia w zawodzie Pracownik Socjalny

Specjalizacja, dzięki której podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zgodnie z ustawą awansujesz na wyższe stanowisko.

 

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Poznaj nasze usługi

Szkolenia

Dzięki pasji i umiejętności dostosowania się do potrzeb naszych Klientów od ponad 25 lat prowadzimy najwyższej jakości szkolenia dla pracowników socjalnych i medycznych, urzędników państwowych oraz z zakresu zarządzania i finansów.

Badania i analizy

Specjalizujemy się w badaniach rynku, badaniach marketingowych i ewaluacyjnych. Opracowujemy strategie rozwoju i zarządzania zmianą gospodarczą, a także badaniami społecznymi oraz opinii publicznej.

Projekty unijne

Pomagamy naszym Klientom pozyskać fundusze unijne oraz pozostałe fundusze pomocowe. Opracowujemy niezbędną dokumentację  w celu uzyskania dotacji. Po otrzymaniu dotacji koordynujemy projekt dbając o prawidłową realizację przedsięwzięcia, począwszy od przygotowywania niezbędnej dokumentacji po rozliczenie projektu.

Coaching

Wierzymy, że  człowiek jest najważniejszy w każdym przedsięwzięciu. Kluczem do sukcesu jest motywacja i świadomość wspólnie dokonanej zmiany i osiągnięcia zamierzonego celu.  W naszych projektach szkoleniowych kładziemy  nacisk nie tylko na kwestie dydaktyczną, ale również na kwestię psychologiczną, co pozwala osiągać ponadprzeciętne rezultaty.

Zaufało nam ponad 600 instytucji państwowych i prywatnych firm oraz tysiące zadowolonych klientów!

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Główny Urząd Ceł
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • Ministerstwo Budownictwa
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polski Koncern Naftowy
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
 • Telewizja Polska S.A.
 • Urząd Komitetu Badań Naukowych
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Telewizja Polska S.A.
 • Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
 • Główny Inspektorat Weterynarii Warszawa
 • Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
 • Główny Urząd Ceł
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Główny Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Urząd Komitetu Badań Naukowych
 • Polski Koncern Naftowy
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Cech Rzemiosł Różnych w Ostródzie
 • Centralny Ośrodek Szkolenia w Koszalinie
 • Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Izba Skarbowa w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
 • Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
 • Obwodowy Urząd Probierczy w Warszawie
 • Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Olsztyn
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w szczytnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 • Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Teatr im. Stefana Jaracza
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Urząd Miasta Gdyni
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
 • Urząd Skarbowy w Olsztynie
 • Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
 • Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztyn
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
 • Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
 • Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Olsztynie
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
 • Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Olsztyn
 • Cech Rzemiosł Różnych wOstródzie
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
 • Centralny Ośrodek Szkolenia w Koszalinie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Urząd Miasta w Gdyni
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
 • Urząd Pracy w Elblągu
 • Straż Graniczna w Kętrzynie
 • Agroma Olsztyn S.A.
 • Biuro Komitetu Kinematografii
 • Budimex – Olsztyn S.A
 • Bydgoskie Fabryki Mebli
 • ”Cedat” Sp. z o.o.
 • Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA
 • Centrostal S.A.
 • Citi Handlowy
 • Domar Plus S.A.
 • „Eniro Polska” Sp. z o.o.
 • Firma Komputerowa ETOS
 • Grupa „Biznes Polska”
 • Grupa Medialna „Gazeta Olsztyńska”
 • Grupa Produkcyjna Silikaty Ostrołęka SP. z o.o.
 • Hotel „ANDERS”
 • Hotel „Kopernik”
 • „Indykpol” Olsztyn S.A.
 • „INICJATYWA”
 • Laboratorium „Kolastyna”
 • „Majonezy” Kętrzyn
 • Metalzbyt Sp. z o.o.
 • Michelin Polska
 • Narkiewicz – Kohnke S.C.
 • PGB Polterm Sp. z o.o.
 • Polska Grupa Doradcza w Białymstoku
 • PPHU „Łuk- Mił” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo „Gratunik”
 • Przedsiębiorstwo Budowlane „Witka”
 • Przychodnia Lekarska „ELMED”
 • Radio Wa – Ma S.A.
 • Słupskie Fabryki Mebli
 • Telekomunikacja Polska S.A. – Zakład Telekomunikacji Olsztyn
 • Tele 2
 • Telewizja Polska S.A.
 • Termik Sp. z o.o.
 • Unimasz
 • Warmia Kętrzyn
 • Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 • Zakłady Mięsne Morliny Ostróda S.A.
 • Zakłady Mięsne „Krokus”
 • „Majonezy” Kętrzyn
 • Metalzbyt Sp. z o.o.
 • „Eniro Polska” Sp. z o.o.
 • Firma Komputerowa ETOS
 • MMI Olsztyn
 • Słupskie Fabryki Mebli
 • Grupa Produkcyjna Silikaty Ostrołęka SP. z o.o.
 • PGB Polterm Sp. z o.o.
 • Zakłady Mięsne Morliny Ostróda S.A.
 • Zakłady Mięsne „Krokus”
 • Agroma Olsztyn S.A.
 • Rhodia Food Biolacta Sp. z o.o.
 • Radio Wa – Ma S.A.
 • Warmia Kętrzyn
 • Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 • „INICJATYWA”
 • Domar Plus S.A.
 • PPHU „Łuk- Mił” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo „Gratunik”
 • Przedsiębiorstwo Budowlane „Witka”
 • Termik Sp. z o.o.
 • Unimasz
 • Narkiewicz – Kohnke S.C.

Nasze szkolenia

Dla pracowników pomocy społecznej

Jako jedyna jednostka w regionie Warmii i Mazur spełniliśmy wymogi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kształcenie w zakresie I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz specjalizacji organizacji pomocy społecznej.

Językowe

Nasza autorska Metoda Hello to scalenie Twoich predyspozycji, ujrzenie procesu nauki jako kompleks technik, które bazują na naturalnych umiejętnościach i skłonnościach człowieka, nie tylko lingwistycznych, ale też psychomotorycznych oraz emocjonalnych.

Dla personelu medycznego

Na mocy uprawnień nadanych nam przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych prowadzimy kształcenie podyplomowe, kursy specjalistyczne i dokształcające.

Dla administracji publicznej

Prowadzimy szereg szkoleń z zakresu m.in. z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych, indywidualnego rozwoju urzędnika w administracji, standardy zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowanie do pracy w Służbie Cywilnej.

Bezpłatne szkolenia

Projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej polegają na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Biznesowe

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie organizacji szkoleń zarówno otwartych jak i zamkniętych. Rozwiązania szkoleniowe dostosowujemy do bieżących potrzeb organizacji.

Wasze opinie są dla nas

 

najważniejsze!

Skonaktuj się z nami

Adres

Ul. Warszawska 105/4H
10-701 Olsztyn

Telefon/E-mail

89 542 42 70; 600 800 135
osb@osb.edu.pl

Masz pytanie?

Jesteśmy tu, aby odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Odpiszemy jeszcze tego samego dnia!  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży. Administratorem jest Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawskiej 105/4H.


  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  W ramach Grupy OSB działają: