Skip links

W rodzinie każdy jest ważny

Aktualności

Dokumenty rekrutacyjne

Program szkolenia

Formy wsparcia w projekcie:

– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne:

  • Diagnoza rodziny;
  • Opracowanie indywidualnych planów pomocy osobie/rodzinie;
  • Konsultacje psychologiczne;
  • Wsparcie coacha;
  • Poradnictwo pedagogiczne;
  • Mediacje rodzinne.

 – Specjalistyczne wsparcie grupowe:

  • Trening umiejętności społecznych;
  • Warsztat rodzicielstwo bliskości;
  • Warsztat „Jak radzić sobie ze złością”;
  • Warsztat budowanie poczucia własnej wartości u dzieci;
  • Warsztat „Dzieci i ekrany”;
  • Grupa empatyczna;
  • Socjoterapia.

Ponadto prowadzone będą animacje dla dzieci uczestników projektu, wyjścia do kina i na basen, a także poczęstunek.

Proces rekrutacji

Każdorazowo rekrutacja będzie przebiegać w następujący sposób:

 • Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami/zaświadczeniami (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Weryfikacji danych umieszczonych w formularzu rekrutacyjnym (Załącznik 2 do Regulaminu) ;
 • Wypełnienie przez uczestnika projektu poniższych dokumentów:

-Podpisanie „Zakresu danych osobowych” (załącznik nr 3 do Regulaminu);

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4,4a do Regulaminu);

-Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 do Regulaminu).

Harmonogram wsparcia

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży. Administratorem jest Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawskiej 105/4H.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Izabela Bednarczyk

Asystent Koordynatora Projektu
600 800 149
i.bednarczyk@osb.edu.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję