Skip links

Specjalizacja I stopnia w zawodzie Pracownik Socjalny

Aktualności

Dokumenty rekrutacyjne

 

 1. Karta zgłoszenia I stopień
 2. Umowa I stopień
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Wysyłając oryginały dokumentów pocztą prosimy pamiętać o wysłaniu 2 egzemplarzy umowy (drugi egzemplarz, podpisany przez Grupę OSB będziemy Państwu odsyłać).

Opłaty za szkolenie

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 2500 zł według następujących zasad:

 1. 1 rata x 2 500,00 zł ( płatne do 2 zjazdu)*
 2. 2 raty x 1 250,00 zł ( I rata płatna do 2 zjazdu, II rata płatna do 6 zjazdu)*
 3. 4 raty x 625,00 zł (I rata płatna do 2 zjazdu, II rata płatna do 5 zjazdu, III rata płatna do 7 , IV rata płatna do 10 zjazdu)*
 4. 5 rat x 500,00zł (do dnia 15-go każdego miesiąca)*
 5. Raty PayU

W przypadku wyboru rat PayU Uczestnik szkolenia ma możliwość rozłożenia płatności do 50 rat. Koszty pożyczki oraz warunki jej udzielenia określa odrębna umowa zawarta w ramach Systemu Płatności Raty PayU.

Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy
podmiotu kształcącego.

Numer konta bankowego:
53 1050 1807 1000 0092 0999 4921

Nazwa i adres odbiorcy:
GRUPA OLSZTYŃSKA SZKOŁA BIZNESU
Ul. Warszawska 105/4H
10-701 Olsztyn

Tytuł:
Imię i nazwisko z dopiskiem SPECJALIZACJA I STOPNIA

Informacje o egzaminie

Aktualne informacje nt. egzaminu znajdą Państwo na stronach Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych

 1. Olsztyn
 2. Warszawa
 3. Poznań
 4. Kraków

Kontakt  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży. Administratorem jest Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawskiej 105/4H.


  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Natalia Pawlak

  Koordynator ds. kształcenia
  600 800 149
  n.pawlak@osb.edu.pl