Skip links

W rodzinie jest moc

Informacje o projekcie

Grupa OSB s.c. Adam Ziomek, Nina Ziomek-Sędrowska wspólnie z Biznes-Edukacja Anna Brodkiewicz-Miszczak od 01 stycznia 2022 wspólnie realizują projekt pt „W Rodzinie jest Moc” w ramach poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin w tym osób dorosłych oraz ich dzieci – pochodzących z rodzin wieloproblemowych zamieszkujących gminie Barciany; w okresie od 31.10.2021 – 31.11.2022.

W ramach projektu przewidziano szereg działań mających na celu wydobycie potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie.

Planuje się wsparcie indywidualne – diagnoza psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, coaching, mediacje, terapeutę TSR, sp. ds. relacji rodzinnych oraz grupowe – warsztaty zmierzające do podniesienia kompetencji rodzicielskich, warsztaty kształtujące umiejętności społeczne – komunikacja, asertywność, radzenie sobie z konfliktem i stresem, kształtowanie umiejętności współżycia społecznego, trening kontroli złości, trening motywowania do zmiany, socjoterapia.

W trakcie warsztatów zapewnione zostanie wsparcie animatora dla dzieci, który będzie prowadził zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami gier i zabaw, indywidualnych i zespołowych.

Zaplanowany został również wyjazd tematyczny, na którym rodziny będą miały zajęcia z pedagogami i animatorami.

Ponadto zapewniamy poczęstunek szkoleniowy, a także bilety do kina co umożliwi rodzinom uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Nabór do projektu

Projekt W RODZINIE JEST MOC

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję