Skip links

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Aktualności

Zwrót kosztów za dojazd i nocleg

Uczestnicy zapewniony będą mieć nocleg w pokojach dwuosobowych wraz z kolacją i śniadaniem ,a ponadto zwrot kosztów podróży. Wszystkim uczestnikom zapewniamy także obiad w każdym dniu szkolenia oraz dostęp do poczęstunku w ramach przerw kawowych. W dniu szkolenia przekazane zostaną również materiały piśmienne i dydaktyczne, zaś potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie wystawiony certyfikat.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa – nocleg zostanie zapewniony na podstawie złożenia pisemnego wniosku o nocleg (w załączeniu – poglądowo) oraz udokumentowania, że czas dojazdu na szkolenie na godzinę 9.00 zajmuje powyżej 3 godzin (na podstawie wydruku rozkładu jazdy przewoźników na danej trasie bądź wydruku trasy przejazdu wraz z czasem podróży). Istnieje również możliwość skorzystania z przednocleguTYLKO w sytuacji gdy dojazd na szkolenie w dniu jego rozpoczęcia jest niemożliwy lub utrudniony. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem szkolenia.

Ponadto zwrot kosztów dojazdu zostanie poniesiony w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o zwrot kosztów dojazdu (w załączeniu – poglądowo) i przedłożenia dowodów w postaci biletów (w przypadku publicznego środku transportu) lub zaświadczenia od przewoźnika dotyczącego ceny najtańszego biletu na danej trasie (w przypadku dojazdu na szkolenie samochodem prywatnym).

Wniosek o nocleg oraz zwrot kosztów należy pobrać z poniższych linków

 1. Wniosek o nocleg
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty te można złożyć na miejscu w dniu szkolenia lub wysłać mailowo na adres osb@osb.edu.pl

Noclegi:

Toruń – Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

Radom– Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

Ostrołęka– Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

Miejsce odbywania się szkoleń:

Toruń – Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń, ul. Młodzieżowa 31A

Radom– Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

Ostrołęka– Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem tel. 600-800-171 lub pod adresem mailowym osb@osb.edu.pl

Program szkolenia

Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

 1. Asystent rodziny – współczesna forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej w pomocy społecznej
 2. Metodyka działania asystenta rodziny
 3. Praca z indywidualnym przypadkiem
 4. Dialog motywujący
 5. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

 1. Diagnoza – kwestie terminologiczne, cele diagnozowania, rodzaje diagnozy
 2. Systemowy model funkcjonowania rodziny
 3. Rodzina prawidłowa i rodzina dysfunkcyjna; zmienne systemowe rodziny – obszary do diagnozy
 4. Narzędzia diagnozy rodziny

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

 1. Rodzina prawidłowa, a dysfunkcyjna, a wychowanie dzieci
 2. Nauka rozpoznawania i nazywania uczuć oraz ich akceptacja
 3. Granice w wychowaniu dzieci
 4. Zachęcanie dziecka do współpracy
 5. Kary w wychowaniu dzieci
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 7. Zachęcanie dziecka do bycia samodzielnym
 8. Uwalnianie dziecka od grania ról

Podstawy nauki o więzi

 1. Psychopatologia procesów rozwojowych. Jakość wczesnych relacji a dalszy rozwój.
 2. Teoria przywiązania wg J. Bowlby`ego.
 3. Fazy formowania się przywiązania; wzorce przywiązania.
 4. Style przywiązania a zaburzenia regulacji emocji i zaburzenia zachowania u dzieci .
 5. Kierunki pomocy w sytuacji zaburzeń więzi.

Współpraca interdyscyplinarna asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

 1. Dziecko w systemie pomocy społecznej
 2. Diagnoza sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną; planowanie jako konsekwencja prawidłowo przeprowadzonej diagnozy
 3. Praca zespołowa na rzecz dziecka i r rodziny­- budowanie sieci współpracy
 4. Partnerstwo i współpraca na rzecz dziecka i rodziny
 5. Planowanie, podejmowanie działań, ocena i ewaluacja działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny

Psychopedagogika traumy

 1. Wprowadzenie teoretyczne – trauma i traumatyczna żałoba
 2. Wpływ urazu psychicznego na dzieci i ich rodziny
 3. Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci
 4. Trauma przywiązania, interpersonalna, utraty, złożone PTSD
 5. Interwencje ukierunkowane na traumę i żałobę
 6. Trauma i pamięć

Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

 1. Idea współpracy interdyscyplinarnej w obszarze wspierania rodziny, podział zadań i odpowiedzialności.
 2. Szczególna rola asystenta rodziny jako koordynatora działań różnych służb
 3. Korzyści współpracy, bariery i przeszkody utrudniające współdziałanie
 4. Efektywna komunikacja i zasady zawiązywania współpracy służb działających na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Efektywność współpracy : Kto? Po co? Z kim
 6. Skuteczny system wspierania dziecka i rodziny – dobre praktyki
 7. Budowanie skutecznego systemu wsparcia rodziny – zasady tworzenia, diagnoza potrzeb, klucz doboru członków rodziny, niezbędna dokumentacja.
 8. Zespoły multiprofesjonalne w obszarze wsparcia rodziny- symulacja posiedzenia zespołu.

Terminy i tematy szkoleń

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zajęcia odbywają się w formie online na platformie www.clickmeeting.com.

 1. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

     Termin: 14 września

 1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

     Termin: 15 września

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

     Termin: 18 września

 1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

     Termin: 22 września

 1. Psychopedagogika traumy

     Termin: 23-24 września

 1. Narzędzia pracy koordynatora

     Termin: 5 października

 1. Psychopedagogika traumy

     Termin: 7-8 października

 1. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

     Termin: 9 października

 1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

     Termin: 20 października

 1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

     Termin: 21 października

 

Kontakt

Ewelina Ficek

Koordynator ds. Kształcenia

Telefon: +48 600 800 171

Mail: osb@osb.edu.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję