Skip links

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Aktualności

Program szkolenia

Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

 1. Asystent rodziny – współczesna forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej w pomocy społecznej
 2. Metodyka działania asystenta rodziny
 3. Praca z indywidualnym przypadkiem
 4. Dialog motywujący
 5. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

 1. Diagnoza – kwestie terminologiczne, cele diagnozowania, rodzaje diagnozy
 2. Systemowy model funkcjonowania rodziny
 3. Rodzina prawidłowa i rodzina dysfunkcyjna; zmienne systemowe rodziny – obszary do diagnozy
 4. Narzędzia diagnozy rodziny

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

 1. Rodzina prawidłowa, a dysfunkcyjna, a wychowanie dzieci
 2. Nauka rozpoznawania i nazywania uczuć oraz ich akceptacja
 3. Granice w wychowaniu dzieci
 4. Zachęcanie dziecka do współpracy
 5. Kary w wychowaniu dzieci
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 7. Zachęcanie dziecka do bycia samodzielnym
 8. Uwalnianie dziecka od grania ról

Podstawy nauki o więzi

 1. Psychopatologia procesów rozwojowych. Jakość wczesnych relacji a dalszy rozwój.
 2. Teoria przywiązania wg J. Bowlby`ego.
 3. Fazy formowania się przywiązania; wzorce przywiązania.
 4. Style przywiązania a zaburzenia regulacji emocji i zaburzenia zachowania u dzieci .
 5. Kierunki pomocy w sytuacji zaburzeń więzi.

Współpraca interdyscyplinarna asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

 1. Dziecko w systemie pomocy społecznej
 2. Diagnoza sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną; planowanie jako konsekwencja prawidłowo przeprowadzonej diagnozy
 3. Praca zespołowa na rzecz dziecka i r rodziny­- budowanie sieci współpracy
 4. Partnerstwo i współpraca na rzecz dziecka i rodziny
 5. Planowanie, podejmowanie działań, ocena i ewaluacja działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny

Psychopedagogika traumy

 1. Wprowadzenie teoretyczne – trauma i traumatyczna żałoba
 2. Wpływ urazu psychicznego na dzieci i ich rodziny
 3. Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci
 4. Trauma przywiązania, interpersonalna, utraty, złożone PTSD
 5. Interwencje ukierunkowane na traumę i żałobę
 6. Trauma i pamięć

Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

 1. Idea współpracy interdyscyplinarnej w obszarze wspierania rodziny, podział zadań i odpowiedzialności.
 2. Szczególna rola asystenta rodziny jako koordynatora działań różnych służb
 3. Korzyści współpracy, bariery i przeszkody utrudniające współdziałanie
 4. Efektywna komunikacja i zasady zawiązywania współpracy służb działających na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Efektywność współpracy : Kto? Po co? Z kim
 6. Skuteczny system wspierania dziecka i rodziny – dobre praktyki
 7. Budowanie skutecznego systemu wsparcia rodziny – zasady tworzenia, diagnoza potrzeb, klucz doboru członków rodziny, niezbędna dokumentacja.
 8. Zespoły multiprofesjonalne w obszarze wsparcia rodziny- symulacja posiedzenia zespołu.

Terminy i tematy szkoleń

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zajęcia odbywają się w formie online na platformie www.clickmeeting.com.

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
   Termin: 20 listopada
 2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną
  Termin: 16 listopada
 3. Psychopedagogika traumy (szkolenie dwudniowe)
  Termin: 10-11 listopada
 4. Psychopedagogika traumy (szkolenie dwudniowe)
  Termin: 17-18 listopada
 5. Psychopedagogika traumy (szkolenie dwudniowe)
  Termin: 24-25 listopada
 6. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną
  Termin: 6 listopada

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży. Administratorem jest Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawskiej 105/4H.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Ewelina Ficek

Koordynator ds. Kształcenia

Telefon: +48 600 800 171

Mail: osb@osb.edu.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję