Skip links

Zapraszamy na konferencję

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB zapraszają na konferencję „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”, która odbędzie się 16 grudnia 2010 r., HOTEL MDM, Plac Konstytucji 1 w Warszawie…

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bożena Lublińska Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu zapraszają na konferencję:

„Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”

16 grudnia 2010, Hotel MDM, Plac Konstytucji 1 w Warszawie

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w konferencji prezentującej wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”.

W trakcie konferencji zaprezentujemy Państwu wyniki badania, wnioski oraz wypracowane rekomendacje z przeprowadzonych badań, które staną się przedmiotem wspólnej dyskusji.

 

Efektem projektu jest podręcznik dla mikroprzedsiębiorców, który dostarcza wiedzy na temat:

  • planowania strategicznego,
  • prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu strategii niszy rynkowej,
  • możliwości rozwoju w niszy,

a także zawiera opracowane

  • propozycje kierunków i instrumentów wsparcia przedsiębiorstw.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

  1. Program konferencji
  2. Formularz zgłoszeniowy – wypełniony prosimy przesłać faxem w terminie do 6 grudnia 2010 r.