Skip links

Warmia i Mazury kuszą inwestorów

Województwo warmińsko-mazurskie to miejsce idealne nie tylko do wypoczynku, ale także do prowadzenia biznesu. O tym, jakie są największe atuty regionu, inwestorzy będą mogli się dowiedzieć podczas konferencji „Atrakcyjność Inwestycyjna Warmii i Mazur”.

Spotkanie odbędzie się 20 marca w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (ul. Bagatela 12 w Warszawie). Rejestracja od godz. 11:30.

Organizatorami spotkania są:
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Celem konferencji jest przedstawienie potencjału regionu, perspektyw jego rozwoju i najciekawszych  miejsc do inwestowania, a także możliwości inwestycyjnych parków technologicznych obecnych w regionie:

  • Olsztyńskiego Parku Naukowo Technologicznego,
  • Miejskiej Strefy Rozwoju Techno Park w Ełku 
  •  Elbląskiego Parku Technologicznego. 

Tworzą one pomost pomiędzy nauką i gospodarką regionu, a także kreują warunki sprzyjające przedsiębiorcom i wspierają innowacyjność.

Podczas spotkania omówiony zostanie również raport „Sektory wysokiej szansy województwa warmińsko-mazurskiego”. Wyniki badania zaprezentuje dr Dariusz Śledź – dyrektor Instytutu Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu oraz Jarosław Górski – członek zarządu Fundacji Best Place.

Odbędzie się również panel dyskusyjny z udziałem  Bożeny Cebulskiej – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Jarosława Górskiego, prof. Hanny Godlewskiej Majkowskiej – Zastępcy Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa SGH i przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.
Debatę poprowadzi dziennikarz TVN 24 Jakub Porada.

Konferencja  realizowana jest w ramach projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. (PAIiIZ)

http://wrota.warmia.mazury.pl/News/Aktualnosci/O-gospodarce-Warmii-i-Mazur.html

http://www.olsztyn.com.pl/wiadomosc,40876,rozmowy-o-atrakcyjnosci-gospodarczej-warmii-i-mazur.html

http://wrota.warmia.mazury.pl/News/Aktualnosci/Rozmowy-o-atrakcyjnosci-gospodarczej-Warmii-i-Mazur.html

http://wrota.warmia.mazury.pl/News/Aktualnosci/O-sektorach-wysokiej-szansy-na-Warmii-i-Mazurach.html

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję