Skip links

„W RODZINIE KAŻDY JEST WAŻNY” – informacje o projekcie

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c Adam Ziomek, Nina Ziomek-Sędrowska od 24 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pn. „W RODZINIE KAŻDY JEST WAŻNY” w ramach Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin, poprzez wsparcie rodzin wieloproblemowych zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego zamieszkujących na terenie MOF Olsztyna, w terminie 24.08.2020-31.08.2021.

W ramach projektu przewidziano szereg działań mających na celu wydobycie potencjału
i zasobów tkwiących w rodzinie.

Planuje się wsparcie indywidualne – diagnoza psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, coaching oraz grupowe – warsztaty zmierzające do podniesienia kompetencji rodzicielskich, warsztaty kształtujące umiejętności społeczne – komunikacja, asertywność, radzenie sobie z konfliktem i stresem, kształtowanie umiejętności współżycia społecznego, trening kontroli złości, trening motywowania do zmiany, grupa wsparcia, socjoterapia oraz zmniejszenie deficytów edukacyjnych wśród dzieci.

W trakcie warsztatów zapewnione zostanie wsparcie animatora dla dzieci, który będzie prowadził zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami gier i zabaw, indywidualnych
i zespołowych. Ponadto zapewniamy poczęstunek szkoleniowy, a także bilety do kina, na basen, co umożliwi rodzinom uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Całkowita wartość projektu wynosi 384 075,00 zł

Kwota dofinansowania 325 975,00 zł

 

PROGRAM PROJEKTU

Formy wsparcia w projekcie:

– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne:

 • Diagnoza rodziny,
 • Opracowanie indywidualnych planów pomocy osobie/rodzinie,
 • Konsultacje psychologiczne,
 • Wsparcie coacha,
 • Poradnictwo pedagogiczne,
 • Mediacje rodzinne.

– Specjalistyczne wsparcie grupowe:

 • Trening umiejętności społecznych,
 • Warsztat rodzicielstwo bliskości,
 • Warsztat „Jak radzić sobie ze złością”,
 • Warsztat budowanie poczucia własnej wartości u dzieci,
 • Warsztat „Dzieci i ekrany”.
 • Grupa empatyczna,
 • Socjoterapia

Ponadto prowadzone będą animacje dla dzieci uczestników projektu, wyjścia do kina i na basen, a także poczęstunek.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ PROCES REKRUTACJI?

Do projektu może zostać zakwalifikowanych 14 rodzin (41 osób), w tym 18 osób dorosłych (14K i 4M) oraz 23 ich dzieci od 5 roku życia  (13K i 10M) – pochodzących z rodzin wieloproblemowych zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zamieszkujących na terenie MOF Olsztyna.

 

PROCES REKRUTACJI

Każdorazowo rekrutacja będzie przebiegać w następujący sposób:

 • Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami/zaświadczeniami (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • Weryfikacji danych umieszczonych w formularzu rekrutacyjnym (Załącznik 2 do Regulaminu),
 • Wypełnienie przez uczestnika projektu poniższych dokumentów:

-Podpisanie „Zakresu danych osobowych” (załącznik nr 3 do Regulaminu);

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4,4a do Regulaminu);

-Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 do Regulaminu).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (kliknij, aby ściągnąć)

 

Program projektu, harmonogram wsparcia oraz aktualności dostępne są na stronie www.osb.edu.pl/w-rodzinie-kazdy-jest-wazny/