Skip links

Strefa słuchacza Organizacja Pomocy Społecznej

Aktualności

Trwa rekrutacja!

Serdecznie zapraszamy  do zapisania się na szkolenie pod adresem: https://emedu.pl/sluzba-cywilna/

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 3. Wniosek o nocleg
 4. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zwrót kosztów za dojazd i nocleg

Uczestnicy zapewniony będą mieć nocleg w pokojach dwuosobowych wraz z kolacją i śniadaniem ,a ponadto zwrot kosztów podróży. Wszystkim uczestnikom zapewniamy także obiad w każdym dniu szkolenia oraz dostęp do poczęstunku w ramach przerw kawowych. W dniu szkolenia przekazane zostaną również materiały piśmienne i dydaktyczne, zaś potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie wystawiony certyfikat.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa – nocleg zostanie zapewniony na podstawie złożenia pisemnego wniosku o nocleg (w załączeniu – poglądowo) oraz udokumentowania, że czas dojazdu na szkolenie na godzinę 9.00 zajmuje powyżej 3 godzin (na podstawie wydruku rozkładu jazdy przewoźników na danej trasie bądź wydruku trasy przejazdu wraz z czasem podróży). Istnieje również możliwość skorzystania z przednocleguTYLKO w sytuacji gdy dojazd na szkolenie w dniu jego rozpoczęcia jest niemożliwy lub utrudniony. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem szkolenia.

Ponadto zwrot kosztów dojazdu zostanie poniesiony w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o zwrot kosztów dojazdu (w załączeniu – poglądowo) i przedłożenia dowodów w postaci biletów (w przypadku publicznego środku transportu) lub zaświadczenia od przewoźnika dotyczącego ceny najtańszego biletu na danej trasie (w przypadku dojazdu na szkolenie samochodem prywatnym).

Wniosek o nocleg oraz zwrot kosztów należy pobrać z poniższych linków

 1. Wniosek o nocleg
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty te można złożyć na miejscu w dniu szkolenia lub wysłać mailowo na adres osb@osb.edu.pl

Noclegi:

Toruń – Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

Radom– Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

Ostrołęka– Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

Miejsce odbywania się szkoleń:

Toruń – Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń, ul. Młodzieżowa 31A

Radom– Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

Ostrołęka– Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem tel. 600-800-171 lub pod adresem mailowym osb@osb.edu.pl

Program szkolenia

Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

 1. Asystent rodziny – współczesna forma wsparcia rodziny dysfunkcyjnej w pomocy społecznej
 2. Metodyka działania asystenta rodziny
 3. Praca z indywidualnym przypadkiem
 4. Dialog motywujący
 5. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

 1. Diagnoza – kwestie terminologiczne, cele diagnozowania, rodzaje diagnozy
 2. Systemowy model funkcjonowania rodziny
 3. Rodzina prawidłowa i rodzina dysfunkcyjna; zmienne systemowe rodziny – obszary do diagnozy
 4. Narzędzia diagnozy rodziny

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

 1. Rodzina prawidłowa, a dysfunkcyjna, a wychowanie dzieci
 2. Nauka rozpoznawania i nazywania uczuć oraz ich akceptacja
 3. Granice w wychowaniu dzieci
 4. Zachęcanie dziecka do współpracy
 5. Kary w wychowaniu dzieci
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 7. Zachęcanie dziecka do bycia samodzielnym
 8. Uwalnianie dziecka od grania ról

Podstawy nauki o więzi

 1. Psychopatologia procesów rozwojowych. Jakość wczesnych relacji a dalszy rozwój.
 2. Teoria przywiązania wg J. Bowlby`ego.
 3. Fazy formowania się przywiązania; wzorce przywiązania.
 4. Style przywiązania a zaburzenia regulacji emocji i zaburzenia zachowania u dzieci .
 5. Kierunki pomocy w sytuacji zaburzeń więzi.

Współpraca interdyscyplinarna asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

 1. Dziecko w systemie pomocy społecznej
 2. Diagnoza sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną; planowanie jako konsekwencja prawidłowo przeprowadzonej diagnozy
 3. Praca zespołowa na rzecz dziecka i r rodziny­- budowanie sieci współpracy
 4. Partnerstwo i współpraca na rzecz dziecka i rodziny
 5. Planowanie, podejmowanie działań, ocena i ewaluacja działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny

Psychopedagogika traumy

 1. Wprowadzenie teoretyczne – trauma i traumatyczna żałoba
 2. Wpływ urazu psychicznego na dzieci i ich rodziny
 3. Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci
 4. Trauma przywiązania, interpersonalna, utraty, złożone PTSD
 5. Interwencje ukierunkowane na traumę i żałobę
 6. Trauma i pamięć

Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

 1. Idea współpracy interdyscyplinarnej w obszarze wspierania rodziny, podział zadań i odpowiedzialności.
 2. Szczególna rola asystenta rodziny jako koordynatora działań różnych służb
 3. Korzyści współpracy, bariery i przeszkody utrudniające współdziałanie
 4. Efektywna komunikacja i zasady zawiązywania współpracy służb działających na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Efektywność współpracy : Kto? Po co? Z kim
 6. Skuteczny system wspierania dziecka i rodziny – dobre praktyki
 7. Budowanie skutecznego systemu wsparcia rodziny – zasady tworzenia, diagnoza potrzeb, klucz doboru członków rodziny, niezbędna dokumentacja.
 8. Zespoły multiprofesjonalne w obszarze wsparcia rodziny- symulacja posiedzenia zespołu.

Terminy i tematy szkoleń

Ostrołęka

1.Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 25 lutego
Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

2. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

Termin: 24 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

3. Psychopedagogika traumy

Termin: 25 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

4. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

Termin: 26 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 31 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

6. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

Termin: 1 kwietnia

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

Radom

1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 10 marca
Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

2. Psychopedagogika traumy

Termin: 11 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

3. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

Termin: 12 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

4. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 17 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

Termin: 18 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

6. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny
Termin: 19 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4

Toruń

1. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny- opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

Termin: 13-14 lutego

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 27-28 lutego

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

3. Psychopedagogika traumy

Termin: 27-28 lutego-Brak miejsc

25-26 lutego – Dodatkowy termin
27-28 kwietnia – Dodatkowy termin
Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

4. Podstawy nauki o więzi

Termin: 20 marca

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

5. Współpraca interdyscyplinarna asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

Termin: 7-8 kwietnia

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

Kontakt  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży. Administratorem jest Grupa OSB s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warszawskiej 105/4H.


  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Ewelina Ficek

  Koordynator ds. Kształcenia

  Telefon: +48 600 800 171

  Mail: osb@osb.edu.pl