Skip links

Spotkanie firm szkoleniowych z regionu Warmii i Mazur

Reprezentujesz firmę szkoleniową z regionu Warmii i Mazur? Chcesz się zjednoczyć, by mieć większy wpływ na to, co dotyczy branży szkoleniowej? Przyjdź 3 marca na spotkanie przedstawicieli firm szkoleniowych.

W imieniu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych serdecznie zapraszam na

spotkanie firm szkoleniowych z regionu Warmii i Mazur,
które odbędzie się 3.03.10 od godz. 12.00 do 15.00
w siedzibie GRUPY OSB przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie.

Od 5 lat członkowie Izby intensywnie pracują na rzecz rozwoju i profesjonalizacji branży szkoleniowej. Izba ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, urzędami marszałkowskimi, urzędami pracy na szczeblu wojewódzkim, Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W związku z pracami administracji rządowej nad zmianami w ustawach VAT, KP, PIT oraz ciągłym rozwojem branży szkoleniowej dostrzegam potrzebę zjednoczenia firm szkoleniowych naszego regionu celem zwiększenia potencjału działań.

Agenda spotkania

  1. Zaprezentowanie działalności PIFS
  2. Przedstawienie stanowiska PIFS wobec projektowanych zmian VAT, KP, PIT oraz zaprezentowanie działań lobbingowych PIFS
  3. Wolne wnioski

Z nadzieją na spotkanie
Bożena Ziomek
Członek Zarządu PIFS

i Pełnomocnik Regionalny PIFS

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na planowanym spotkaniu do 25.02.10 telefonicznie: 89/542-42-70 lub drogą elektroniczną na adres: osb@osb.edu.pl. Osoba do kontaktu: Kamila Dargiewicz.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej PIFS: www.pifs.org.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję