Skip links

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Specjalizacja realizowana jest na podstawie zgody Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgoda z dnia 3 września 2013r.

Program szkolenia uwzględnia minimum programowe dla specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określone w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Termin: październik 2013 – kwiecień 2014
(1 zjazd 26-27.10.2013)
Miasto: Olsztyn
Miejsce: Grupa OSB, ul. Warszawska 105/4H
Cena: 3300,00 (możliwość rozłożenia na raty)
Kontakt: Hanna Dunajska
h.dunajska@osb.edu.pl
tel. kon.: 600 800 148

Termin składania dokumentów: 15 październik 2013

 

W celu rejestracji należy złożyć:

 • Podanie o przyjęcie na specjalizację
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • Karta zgłoszenia do pobrania

 

PROGRAM KURSU:

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20h
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej – 90h
 3. Elementy etyki – 10h
 4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa – 20h
 5. Ewaluacja działań, metody i techniki Badań wykorzystywanych w pomocy społecznej – 20h
 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych – 30h
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego – 15h
 8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 20h
 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej – 10h
 10. Stres i wypalenie zawodowe – 10h
 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10h
 12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej – 10h
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję