Skip links

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej Gdańsk, Olsztyn, Warszawa

 

OPIS SZKOLENIA

 

 • Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA

 

 • Pracownicy służby cywilnej

 

LICZBA UCZESTNIKÓW

 

 • 20 osób

 

TERMIN SZKOLENIA

 

 • Maj 2015

 

MIEJSCE SZKOLENIA

 

 • Olsztyn, Gdańsk, Warszwa

 

ZAPEWNIAMY

 

 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy

 

TREŚCI PROGRAMOWE

 

 • Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa.
 • Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i współpraca międzynarodowa
 • Etyka służby cywilnej
 • Finanse publiczne
 • System służby cywilnej
 • Zamówienia publiczne
 • Procedury w administracji
 • Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016

 

OSOBA DO KONTAKTU