Skip links

Seminarium eksperckie

Zapraszamy Państwa na Seminarium eksperckie, które Instytut Badań i Analiz Grupy OSB organizuje na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu o charakterze badawczo-promocyjnym pt. „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw” odbędzie się 11 października 2010 r. o godzinie 11.00, w Sali Marszałkowskiej w Hotelu MDM w Warszawie, Pl. Konstytucji 1

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Celem nadrzędnym projektu jest dostarczenie mikroprzedsiębiorcom wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej oraz możliwości rozwoju w niszy. W wyniku realizacji projektu zostaną zidentyfikowane czynniki decydujące o wyborze strategii rynkowej przedsiębiorstw. Dodatkowo zostaną opracowane propozycje kierunków i instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, głównie poprzez promocję postawy nastawionej na klienta, co w efekcie przyczyni się do rozwoju tychże przedsiębiorstw. Wspomniane propozycje zostaną przedstawione i upowszechnione wśród decydentów. Niniejszy projekt zakłada także zwiększenie wiedzy instytucji publicznych i otoczenia biznesu na temat strategii działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.


Na seminarium zostaną przedstawione wyniki badania, wstępne wnioski z badania oraz wypracowane rekomendacje
, które staną się przedmiotem dyskusji z udziałem:

  • przedsiębiorców,
  • przedstawicieli instytucji okołobiznesowych,
  • przedstawicieli nauki, zajmujących się badaniem działalności przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i wykorzystywania strategii w działalności biznesowej,
  • praktyków w zakresie zarządzania strategicznego w MSP.

 

PROGRAM SEMINARIUM EKSPERCKIEGO

11.00 – 11.30 – rejestracja uczestników

11.30 – 11.50 – Powitanie. „Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości” (dr Michał Polański, Dyrektor Zespołu Przedsiębiorczości, PARP)

11.50 – 12.10 – „Strategia niszy rynkowej – wprowadzenie” (prof. Małgorzata Juchniewicz)

12.10 – 12.25 – „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw” – założenia projektu i metodologia (dr Dariusz Śledź)

12.25 – 12.50 – „W niszy czy poza nią – charakterystyka badanych mikroprzedsiębiorstw” – prezentacja wyników badań – część I (dr Piotr Raźniewski)

12.50 – 13.10 – przerwa kawowa

13.10 – 13.50 – „Strategia niszy rynkowej – narzędzie ekspansji czy ślepy zaułek?” – prezentacja wyników badań – część II (dr Piotr Raźniewski)

13.50 – 14.10 – „Case study: praktyczne doświadczenia mikroprzedsiębiorstwa w budowaniu i działaniu w niszy” (Jerzy Kawa – CV Market)

14.10 – 14.50 – Wstępne rekomendacje i dyskusja – wypracowanie wspólnych rekomendacji (prof. M. Juchniewicz, dr P. Raźniewski, dr D. Śledź, uczestnicy seminarium)

14.50 – 15.00 – Zakończenie seminarium

15.00 – 16.00 – lunch

Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję