Skip links

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i pielęgniarzy w dziedzinie…

Rozpoczynamy rekrutacje na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych:

  • w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego: 34-35 zjazdów – I zjazd 28-29.03.2015
  • w dziedzinie pielęgnarstwa pediatrycznego: 37-38 dwudniowych zjazdów
  • w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki: 28-30 zjazdów
  • w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego: szkolenie trwa ok. 24 miesiące
  • pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej: szkolenie trwa ok. 24 miesiące
  • organizacja i zarządzanie – program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych: szkolenie trwa 18-24 miesiące

 

warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest:

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu,
  • co najmniej dwuletni staż pracy,
  • uzyskanie pozytywnej kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną

Koszt szkolenia: 5200 zł – (możliwość rozłożenia na raty)

Termin rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2015 roku.

Rekrutacja trwa do 15-go marca

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji – pobierz

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję