Skip links

Rozpoczynamy rekrutację na kurs dokształcający ” Superwizja w pielęgniarstwie”.

Rozpoczynamy rekrutację na kurs dokształcający „Superwizja w pielęgniarstwie”.
(120 godzin: 40- zajęcia teoretyczne i 80 godzin zajęcia praktyczne ),dwa dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne.

Termin rozpoczęcia: maj 2014.