Skip links

Rozeznanie rynku na zakup podręczników…

 

Rozeznanie rynku na zakup podręczników Nr OSB.ZP.462.2-464.3A/2016

W związku z realizacją Projektu pn. ”Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

Załącznik