Skip links

Rezultaty projektu szkoleniowego dla trenerów w ramach programu LdV

Celem projektu była wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wykorzystania technologii ICT w procesie kształcenia ustawicznego. Zadaniem bylo doskonalenie umiejętności kadry trenerów w zakresie użycia nowoczesnych narzędzi ICT w kształceniu. Projekt przygotował i nauczył uczestników, jak skutecznie integrować do procesu nauczania.

W ramach projektu w tygodniowym szkoleniu w Oxfordzie z zakresu stosowania najnowszych technik ICT (podcasty, screencasty, wikis, blogi, tablice interaktywne,VLE, Moodle, platformy e-learningowe) brali udział trenerzy językowi i trenerzy szkoleniowi współpracujący z Olsztyńską Szkołą Biznesu.

Trenerzy współpracujący z Olsztyńską Szkoła Biznesu, biorący udział w szkoleniu w Oxfordzie w ramach programu Leonardo da Vinci stworzyli Indywidualne Programy Nauczania, oparte na aktywnym wykorzystywaniu narzędzi ICT.

Poniżej zamieszczone są programy nauczania będące jednym z rezultatów projektu realizowanego przez Olsztyńską Szkołę Biznesu w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności kadry trenerów w zakresie użycia nowoczesnych narzędzi ICT w kształceniu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu w Oxfordzie poznali techniki wykorzystywania narzędzi ICT w nauczaniu i na tej podstawie stworzyli własne programy nauczania.

Indywidualne programy nauczania uczestników projektu, z wykorzystaniem narzędzi ICT:

 

Publikacja uczestników projektu dotycząca narzędzi ICT:

Marta Dąbkowska, Daria Kowalczyk,”Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu”

Projekt był realizowany przez Olsztyńską Szkołę Biznesu w partnerstwie z Lake School of English Oxford od września do stycznia 2009, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję