Skip links

Przyjdź na darmowe szkolenie!

Chciałbyś pozyskać środki finansowe dla swojej organizacji czy stowarzyszenia? Przyjdź 16 lutego na darmowe szkolenie i odkryj nowe możliwości finansowania!

Z A P R O S Z E N I E

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski

wraz z partnerami

Grupą OSB i Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych

mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne szkolenie w ramach  Forum Gospodarczego

 

„Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla organizacji- fundraising i sponsoring”

z udziałem trenerów Jerzego Mika i Michała Sternicha  z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu,

które odbędzie się w dniu 16 lutego 2010 r. w godzinach 9.30 – 14.50 w Restauracji „Przystań”

przy ul. Żeglarskiej 3 w Olsztynie.

 

Program spotkania

godz. 9.30 – 10.00

rejestracja, bufet kawowy

godz. 10.00 – 14.50

Sponsoring dla organizacji pozarządowych

Jerzy Mika – Polskie Stowarzyszenia Fundraisingu

Podstawy fundraisingu – skuteczne pozyskiwanie funduszy

Michał Sternich – Polskie Stowarzyszenia Fundraisingu

godz. 14.50 – 16.00

zakończenie, lunch

Prosimy o tel. potwierdzanie obecności do dnia 10.02.2010r. pod nr tel. 089 542-42-74, 600-800-179

 

Trenerzy

Jerzy Mika
Szef działu szkoleń i członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Właściciel firmy szkoleniowej. Doradca i Coach wielu organizacji. Konsultant rozwoju osobistego inżynierów oraz strategii organizacji w  Fundacji Edukacji Technicznej. Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu, audytor programu NPI, współtwórca programu szkoleń Szkoły Trenerów Fundraisingu.

Michał Sternicki

Trener działu szkoleń  i członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Konsultant Fundraisingu w Operze Krakowskiej. Uczestnik pierwszej szkoły trenerów fundraisingu w Polsce. Współorganizator Konferencji PSF. 

Cele szkolenia:

 zapoznanie uczestników z zasadami nawiązywania i prowadzenia relacji ze sponsorami oraz wykorzystywania przychodów z umów sponsorskich jako źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych

– przekazanie niezbędnej wiedzy na temat działalności fundraisingowej i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej organizacji, a także realizację projektów nie opierając się jedynie na pieniądzach publicznych i grantach


Program szkolenia

I. Sponsoring dla organizacji pozarządowych

 

·                     Sponsoring i filantropia – definicje i geneza.

·                     Podstawowe zalety i wady sponsoringu.

·                     Wpływ sponsoringu na ocenę organizacji.

·                     Znajdź i przekonaj sponsora – warsztat praktyczny ujawniający najczęstsze błędy popełniane w komunikacji  

              oraz ilustrujący najskuteczniejsze metody prowadzące do sukcesu.

·                     Kto jest najlepszym kandydatem na sponsora, a kogo unikać?

·                     Zanim pójdziesz do sponsora – lista zadań do wykonania we własnym biurze.

·                     Zagrożenia związane ze sponsoringiem.

·                     Jak napisać dobrą ofertę sponsorską ?

·                     Prezentacja oferty sponsorskiej.

·                     Aspekty finansowe: konstruowanie budżetu, koszty promocji, podatki i koszty ukryte.

·                     Pozyskiwanie do współpracy sponsorów – godzenie rozbieżnych interesów  i aspekty etyczne.

·                     Źródła wiedzy o sponsoringu.

 

 

II. Podstawy fundraisingu – skuteczne pozyskiwanie funduszy

 

·                Miejsce fundraisingu w społeczeństwie obywatelskim – jak zdobywanie funduszy przekształciło się w ważny  

              obszar zarządzania, a fundraising w zawód

·                Misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej

·                Zasady planowania działalności fundraisingowej – elementy dialogu i zarządzania strategicznego

·                Metody finansowania działalności administracyjnej, kampanii i projektów

·                Kampanie publiczne i medialne – analiza najlepszych przykładów polskich i zagranicznych

·                Piramida fundraisingowa – jak pokonać obawy przed proszeniem o więcej

·                Skuteczny fundraiser – warunki powodzenia

·                Kodeks etyczny fundraisera – jak zarządzać bez afer i ukrytych kamer

 

Prosimy o tel. potwierdzanie obecności do dnia 10.02.2010r. pod nr tel. 089 542-42-74, 600-800-179

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję