Skip links

Projekt „Hello 50 plus. Podnoszenie kompetencji językowych pracujących osób z Warmii i Mazur”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Oferujemy kursy z języków:
–    angielski
–    niemiecki
–    rosyjski

Rekrutacja jest już zakończona.

Cele projektu:

  • Rozwój kompetencji zawodowych powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy poprzez nabycie umiejętności z zakresu posługiwania się językami obcymi wśród osób pracujących.
  • Zwiększenie potencjału zawodowego pracowników w województwie warmińsko-mazurskim,
  • nabycie umiejętności posługiwania się komunikacyjnym językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim,
  • zwiększenie mobilności i dostępności systemu edukacji ustawicznej, wyrównanie szans edukacyjnych pracujących osób dorosłych, w tym szczególnie powyżej 50-tego roku życia.

Więcej informacji o projekcie na http://www.50.hello.olsztyn.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję