Skip links

Projekt „Drogowskaz Bis” wyróżniony!

Projekt Drogowskaz Bis, realizowany przez Grupę OSB został wyróżniony przez Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2009”.

Z przyjemnością informujemy, iż projekt realizowany przez Grupę OSB s.c. – „Drogowskaz Bis” został wyróżniony w Konkursie Dobre Praktyki EFS.

Spośród 274 zgłoszeń do udziału w Konkursie Dobre Praktyki EFS 2009 wyłoniono 15 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2009”. Na konkurs nadesłano 274 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach:

  • Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
  • Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt „Drogowskaz Bis”, realizowany przez Grupę OSB s.c. dostał wyróżnienie Ministra Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Drogowskaz Bis” miał na celu wyposażenie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w zdolności niezbędne do prowadzenia samodzielnego, świadomego i aktywnego życia społecznego oraz podejmowania odważnych i racjonalnych decyzji. Działania zaplanowane w ramach projektu przygotują młodzież do lepszego radzenia sobie na trudnym rynku pracy, zwłaszcza planowania kariery zawodowej i mobilności.

Na ocenę merytoryczną projektów złożyły się: opinia właściwej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej dotycząca stopnia realizacji wskaźników oraz przebiegu współpracy z beneficjentem, a także ocena istoty projektów i jakości nadesłanych materiałów dokonana przez niezależne jury.

Podczas oceny preferowane były ciekawe, napisane „przyjaznym” językiem teksty, które pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów projektów decydowały również zdjęcia, filmy oraz inne materiały prezentujące projekty.

Ostatecznie, zgodnie z Regulaminem konkursu, wyłoniono 15 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2009”. Spośród nich 5 z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych dwóch reprezentantów każdego z tych projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczyste wręczenie nagród – statuetek, przyznających prawo posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2009”,  miało miejsce podczas uroczystej gali  11 grudnia 2009 r.

Zobacz album „Dobre praktyki EFS 2009”.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję