Skip links

Podnoszą swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Jesteś pracownikiem socjalnym, który pragnie uzupełnić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności i sprawności zawodowe w zakresie nowoczesnych metod pracy socjalnej? Kurs specjalizacyjny w zawodzie pracownik socjalny adresowany jest właśnie do Ciebie. II edycja rozpocznie się w marcu 2009.

Zajęcia w ramach specjalizacji odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Olsztynie, ul. Mickiewicza 6. Dla zainteresowanych jest zapewniony nocleg z soboty na niedzielę w Hotelu Gromada, Plac 3 Maja 4 (obok Dworca PKP, PKS).

POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE

Z dworca PKP/PKS z przystanku (po stronie dworca) odjeżdżają następujące linie autobusowe: 20, 24, 25 i 34, które dojeżdżają do przystanku przy Centrum Alfa. Z tego miejsca macie Państwo 3 min. do LO I.

DOKUMENTY DO POBRANIA: (wypełnione prosimy zabrać ze sobą na zjazd)

HARMONOGRAM ZJAZDÓW:

 


 

 

Już od marca 2009 rusza kolejna, II edycja specjalizacji – macie Państwo możliwość awansu i bezpłatnego rozwinięcia swoich kompetencji poprzez zdobycie specjalizacji I albo II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu realizowanego przez Olsztyńską Szkołę Biznesu i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Gwarantujemy:
•    wysoką wiedzę merytoryczną zespołu wykładowców
•    210 (I stopień) albo 245 (II stopień) efektywnie wykorzystanych godzin podczas zajęć i warsztatów
•    udzielanie konsultacji osobistych oraz drogą e-mail
•    poznanie najlepszych praktyk wiodących instytucji realizujących pracę socjalną w zakresie rozwiązywania problemów i kwestii społecznych.

Kadra dydaktyczna

Jeżeli masz problem ze skutecznym organizowaniem pomocy społecznej w swojej placówce, albo uważasz, że blokują Cię przepisy prawa… Podczas zajęć dowiesz się o sprawdzonych metodach stosowanych w Polsce i Unii Europejskiej. Nasi wykładowcy to specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji pomocy społecznej i ustawodawstwa w tym zakresie. Ich wiedza, doświadczenie i zdolności metodyczne gwarantują najwyższą jakość merytoryczną prowadzonych zajęć. Dla Ciebie oznacza to, że za każdym razem wyjeżdżając z Olsztyna będziesz miał gotowy pomysł na usprawnienia swojej pracy i rozwiązania dla swoich podopiecznych.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Jesteś pracownikiem socjalnym, który pragnie uzupełnić lub doskonalić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności i sprawności zawodowe w zakresie nowoczesnych metod pracy socjalnej? Szkolenie specjalizacyjne I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny adresowane jest właśnie do Ciebie.

Aby uzyskać specjalizację I stopnia jako pracownik socjalny powinieneś:

 • Posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli wykonują zadania określone w ustawie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny)
 • Odbyć szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji
 • Zdać egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną
 • Aby uzyskać specjalizację II stopnia jako pracownik socjalny powinieneś:
 • Posiadać dyplom I stopnia specjalizacji lub ukończone studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
 • Mieć co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli wykonują zadania określone w ustawie
 • Odbyć szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji oraz przygotować pracę dyplomową
 • Zdać egzamin, łącznie z obrona pracy dyplomowej, przed Centralną Komisją Egzaminacyjną

Organizacja zajęć – specjalizacja I stopnia

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele
 • Ilość semestrów: 1 (planowo 14 zjazdów)
 • Czas trwania: październik 2008 – marzec 2009

Organizacja zajęć – specjalizacja II stopnia

 • Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i w niedziele
 • Ilość semestrów: 1 (planowo 15 zjazdów oraz konsultacje indywidualne)
 • Czas trwania: październik 2008 – marzec 2009

Osoba do kontaktu:

Kamila Gojło
Instytut Spraw Społecznych
ul. Murzynowskiego 20
10-684 Olsztyn
tel. 089 542 42 70, wewn. 6
fax 089 542 42 74
e-mail: specjalizacje@osb.edu.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję