Skip links

Ostatnie dni rekrutacji na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Tylko do 23 lutego 2009 r. macie Państwo szansę bezpłatnego podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w kursie specjalizacyjnym I i II stopnia skierowanym do pracowników socjalnych.

Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. zaprasza do udziału w specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

 

Już od marca 2009 poprzez wzięcie udziału w bezpłatnym szkoleniu macie Państwo możliwość awansu i rozwinięcia swoich kompetencji poprzez zdobycie specjalizacji I albo II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w jednej z nielicznych placówek w północnej Polsce – Olsztyńskiej Szkole Biznesu.

 

Więcej informacji na www.specjalizacje.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Uwaga! Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy nadesłać do 23 lutego 2009.

&nb

Specjalności w ramach II stopnia specjalizacji:

 1. Praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy
 2. Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 3. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

 

Gwarantujemy:

 • wysoką wiedzę merytoryczną zespołu wykładowców
 • 220 (I stopień) albo 255 (II stopień) efektywnie wykorzystanych godzin podczas zajęć i warsztatów
 • udzielanie konsultacji osobistych oraz drogą e-mail
 • poznanie najlepszych praktyk wiodących instytucji realizujących pracę socjalną w zakresie rozwiązywania problemów i kwestii społecznych

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Jesteś pracownikiem socjalnym, który pragnie uzupełnić lub doskonalić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności i sprawności zawodowe w zakresie nowoczesnych metod pracy socjalnej? Szkolenie specjalizacyjne I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny adresowane jest właśnie do Ciebie.

 

  Aby uzyskać specjalizację I stopnia jako pracownik socjalny powinieneś:

 • Posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli wykonują zadania określone w ustawie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny)
 • Odbyć szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji
 • Zdać egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną
  Aby uzyskać specjalizację II stopnia jako pracownik socjalny powinieneś:

 • Posiadać dyplom I stopnia specjalizacji lub ukończone studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
 • Mieć co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli wykonują zadania określone w ustawie
 • Odbyć szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji oraz przygotować pracę dyplomową
 • Zdać egzamin, łącznie z obrona pracy dyplomowej, przed Centralną Komisją Egzaminacyjną

Więcej informacji na stronie Instytutu Spraw Społecznych Olsztyńskiej Szkoły Biznesu – www.specjalizacje.pl

 

Wszystkie formularze znajdziecie Państwo w zakładce na stronie www.specjalizacje.pl w zakładce Do pobrania„.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję