Skip links

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad Prawa Zamówień Publicznych

termin: 25 wrzesień 2013 roku
godz.: 9:30-14:00
ekspert: Sebastian Budzyła
miasto: Olsztyn
miejsce: Grupa  OSB al.Warszawska 105/4H
cena: 110 zł
kontakt: Magdalena Okoniewska 
m.okoniewska@osb.edu.pl 
600 800 171

 

 1. Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie.
 2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych udzielanie zamówień publicznych.
 5. Naruszenie przepisów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania.
 6. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na wynik postępowania, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.
 8. Wadliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 9. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.
 10. Niezłożenie oświadczeń przez członków komisji przetargowych lub innych osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego.
 11. Zaniechanie wyłączenia z postępowania osób podlegających wyłączeniu.
 12. Sprzeczna z przepisami o zamówieniach publicznych zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zapisz się teraz!

 
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję