Skip links

Konferencja podsumowująca projekt badawczy

Olsztyńska Szkoła Biznesu wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego zorganizowała 21.01.2009 r. konferencję podsumowującą projekt badawczy „Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno gospodarczych w województwie lubelskim” inicjujący funkcjonowanie regionalnego systemu zarządzania zmianą gospodarczą.

PROGRAM KONFERENCJI współorganizowanej przez Instytut Badan i Analiz OSB

Lublin, 21 stycznia 2009 r.Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, ul. Spokojna 4

 

9.30 – 10.00   Rejestracja uczestników

Moderator: Mariusz Majkutewicz- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

10.00 – 10.10   Otwarcie konferencji

Dr Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego

 

10.10 – 10.25    Projekt  systemowy PO KL „Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa” – cel i założenia projektuoraz jego kontynuacja – Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą                                                
Mariusz Majkutewicz – p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

10.25 – 10.40   Innowacyjne projekty systemowe w ramach PO KL

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju  Regionalnego

 

10.40 – 10.55    Wykorzystanie badań i analiz w systemie programowania i wydatkowania funduszy strukturalnych w regionie

Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

10.55 – 11.15   Założenia i realizacja projektu badawczego  „Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno – gospodarczych w województwie lubelskim

dr  Dariusz Śledź – Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu

 

11.15 – 11.45  Przerwa kawowa

Moderator: Dariusz Śledź- Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu

 

11.45 – 12. 15  Wprowadzenie do problematyki badawczej oraz koncepcja funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim

Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof.  dr hab. Dariusz Waldziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

12.15 – 12.30   Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa lubelskiego na tle kraju;

Dr Monika Borawska – Instytut Badań i Analiz OSB

 

12.30 – 12.45   Przedsiębiorczość i innowacyjne technologie w woj. lubelskim;

Dr Piotr Raźniewski – Instytut Badań i Analiz OSB, Uniwersytet Warszawski

 

12.45 – 13.00   Środowisko i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w woj. lubelskim;

Dr Piotr Gradziuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

13.00 – 13.15   Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w woj. lubelskim;

Dr Zbigniew Brodziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

13.15 – 13.30   Kultura i turystyka w woj. lubelskim;

Mgr Joanna Balcerzak-Kalata – Instytut Badań i Analiz OSB

 

13.30 – 14.30   Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

14.30 – 15.30  Obiad

 

Zobacz również: www.trendygospodarcze.lubelskie.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję