Skip links

Konferencja kończąca projekt

Olsztyńska Szkoła Biznesu wraz z trenerami uczestniczącymi w projekcie zorganizowała konferencję kończącą projekt „Doskonalenie umiejętności kadry trenerów w zakresie użycia nowoczesnych narzędzi ICT w kształceniu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Podczas konferencji uczestnicy projektu, którzy brali udział w szkoleniu w Oxfordzie, zaprezentowali efekty projektu – nowoczesne techniki wspomagające nauczanie.

Olsztyńska Szkoła Biznesu oraz trenerzy biorący udział w projekcie zorganizowali konferencję kończącą projekt„Doskonalenie umiejętności kadry trenerów w zakresie użycia nowoczesnych narzędzi ICT w kształceniu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Podczas konferencji uczestnicy projektu – trenerzy językowi i trenerzy wykładowcy którzy brali udział w tygodniowym szkoleniu w Oxfordzie z zakresu stosowania najnowszych technik ICT (podcasty, screencasty, wikis, blogi, tablice interaktywne,VLE, Moodle, platformy e-learningowe) zaprezentowali efekty projektu.

Program konferencji:

10.30 Rejestracja uczestników

11.00 Inauguracja konferencji i powitanie zaproszonych gości
         Adam Ziomek – kierownik projektu

11.10 Prezentacja możliwości wykorzystania możliwości narzędzi ICT w
         nauczaniu

         Marta Dąbkowska i Aleksandra Sobieraj-Błotniak

11.40 Prezentacja indywidualnego i demonstracyjnego programu nauczania
         j. angielskiego z wykorzystaniem narzędzi ICT

         Aneta Całka – „Samogłoski angielskie”

12.00 Prezentacja indywidualnego programu nauczania z wykorzystaniem
         narzędzi ICT

         Agata Gębska – „Henryk VIII 1509-1549”

12.20 Uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczestników projektu
         „Doskonalenie umiejętności kadry trenerów w zakresie użycia nowoczesnych
         narzędzi ICT w kształceniu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
         Leonardo da Vinci.

12.40 Podsumowanie i zakończenie konferencji
         Adam Ziomek

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję