Skip links

Konferencja inaugurująca projekt

Instytut Badań i Analiz organizuje 4 lutego 2009 r. konferencję inaugurującą Badanie jakościowo-ilościowe „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego” realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL „Przewidywanie zmiany gospodarczej”, projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
Zdzisław Szczepkowski
i Instytut Badań i Analiz OSB
mają zaszczyt zaprosić na konferencję inaugurującą projekt
pt.

„Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego”

realizowany w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 8.1.4. PO KL „Przewidywanie zmiany gospodarczej”.


Olsztyn, 4 luty  2009 r. (godz. 11.00)

 Sala Dębowa w Hotelu Warmińskim, ul. Kołobrzeska 1, w Olsztynie

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

11.00-11.10
Otwarcie konferencji, Jacek Protas – Marszałek
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Adam Ziomek – Dyrektor OSB

11.10-11.25
„Przewidywanie zmiany gospodarczej”– projekt systemowy
realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

11.25-11.45
Rola i znaczenie sektora MŚP w gospodarce województwa
warmińsko-mazurskiego na tle kraju
 
Janusz Pappelbon – zastępca Dyrektora
Urzędu Statystycznego w Olsztynie

11.45-12.00
Tendencje rozwojowe sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw województwa
warmińsko-mazurskiego na podstawie doświadczeń 
„Fundacji Rozwoju Michelin”

Wojciech Sobina- v-ce Prezes Fundacji

12.00-12.20
Wprowadzenie teoretyczne do problematyki zarządzania zmianą gospodarczą
prof. dr hab. Dariusz Waldziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

12.20-12.40
Założenia i metodologia badań „Rola małych i średnich przedsiębiorstw
w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego”

dr Dariusz Śledź – Dyrektor Instytutu Badań i Analiz OSB

12.40 – 13.00
Dyskusja

13.00 – Lunch

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy na konferencję.