Skip links

Kapituła Wielkiego Serca przyjmuje zgłoszenia do tytułu Ludzie Dobrej Woli…

Do 1.03.2017 roku Kapituła Wielkiego Serca przyjmuje zgłoszenia do tytułu Ludzie Dobrej Woli. Zgłoszenia do konkursu następują poprzez wypełnienie formularza i odesłanie na adres sekretariatu Kapituły.

Pomysł uroczystego publicznego podziękowania darczyńcom, za bezinteresowny gest dobrej woli, zrodził się w roku 1998 podczas rozbudowy bazy Schroniska dla Bezdomnych i konieczności wyposażenia tej placówki. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie z osobami o dobrym sercu, które zapoczątkowało tradycję corocznej uroczystej Gali poświęconej „Ludziom Dobrej Woli” i powstaniu Kapituły Wielkiego Serca.

Kapitułę tworzą osoby zaufania publicznego a jej honorowym przewodniczącym jest aktualnie urzędujący Prezydent Miasta Olsztyna.

W jej skład wchodzą:

  • Elżbieta Skaskiewicz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Ewa Zakrzewska Radna Miasta Olsztyna,
  • Bożena Ziomek dyrektor Grupy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu,
  • Andrzej Karski dyrektor PCK,
  • Wiesław Łubiński Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC.

Celem konkursu jest uhonorowanie przedsiębiorców, firmy, instytucje i osoby prywatne, których charytatywna działalność zyskała sympatię i wdzięczność osób potrzebujących społecznego wsparcia. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie konkursem, a darczyńców nominowanych przez organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, placówki oświatowe i jednostki pomocy społecznej przybywa.

Zgłoszenia do konkursu następują poprzez wypełnienie formularza i odesłanie na adres sekretariatu Kapituły. Członkowie Kapituły dokonują wyboru najbardziej zasłużonych, biorąc pod uwagę czas i wielkość udzielonego wsparcia.

Wyróżnienia mają charakter symbolu, szacunku i uznania dla tych instytucji i osób, którym los ludzi oczekujących pomocy i wsparcia społecznego nie pozostaje obojętny. Nominowanym wręczana jest statuetka i Tytuł „Ludzie Dobrej Woli’’ podczas uroczystej Gali.

W roku 2017 odbędzie się XVIII edycja.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję