Skip links

IBiA Grupa OSB realizuje Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna

Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna realizowane przez IBiA jest działaniem strategicznym w budowie społeczeństwa obywatelskiego, na równi z władzami miasta odpowiadającego za poziom życia mieszkańców, przedsiębiorczość mieszkańców i dynamikę zmian w jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjność Olsztyna w stosunku do innych miast.

Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna reliazowane przez IBiA jest działaniem strategicznym w budowie społeczeństwa obywatelskiego, na równi z władzami miasta odpowiadającego za poziom życia mieszkańców, przedsiębiorczość mieszkańców i dynamikę zmian w jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjność Olsztyna w stosunku do innych miast. Badanie realizowane jest na zlecenie Urzędu Miasta w Olsztynie – Biuro Strategii Rozwoju Miasta.

 

Celem głównym projektu badawczego jest poznanie opinii mieszkańców miasta Olsztyn w zakresie:

  • identyfikacji mieszkańców z miastem;
  • opinii na temat sytuacji materialnej i mieszkaniowej;
  • hierarchii potrzeb mieszkańców Olsztyna;
  • opinii mieszkańców o funkcjonowaniu miasta oraz poszczególnych dzielnic w wymiarze gospodarczym oraz społecznym;
  • relacji z przedstawicielami władz lokalnych;
  • opinii mieszkańców o procesie rewitalizacji Olsztyna, rozpoczętym w 2009 r. i podjętym w poprzedniej edycji badania.
  • dynamiki zmian w jakości życia mieszkańców Olsztyna w relacji do odczuć mieszkańców w 2008 r.
  • wydarzeń, które miały i mają wpływ na mieszkańców Olsztyna.
  • zagadnień związane z niektórymi elementami dotyczącymi monitorowania strategii rozwoju miasta.