Skip links

Grupa OSB partnerem ETS i Centrum egzaminacyjnym TOEIC®, TFI™ i WiDaF

Z przyjemnością informujemy, że od 14 stycznia 2010, Grupa OSB jest partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie. Grupa OSB jest centrum egzaminacyjnym TOEIC®, TOEIC® Bridge, TFI™ i WiDaF.

Z przyjemnością informujemy, że od 14 stycznia 2010, Grupa OSB jest partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie. Grupa OSB jest centrum egzaminacyjnym TOEIC®, TOEIC® Bridge, TFI™ i WiDaF.

W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo:

  • zarejestrować się na egzamin TOEIC®, TFI™, TOEIC® Bridge lub WiDaF
  • przygotować się do egzaminów ETS, zarówno do TOEIC®, TOEIC® Bridge i TOEFL® jak i do egzaminów z języka francuskiego (TFI™) oraz niemieckiego (WiDaF)
  • zarejestrować się na egzamin TOEFL®, bez konieczności płacenia kartą kredytową, płacąc gotówką lub przelewem z złotych polskich
  • zdać egzamin TOEIC® w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek
  • zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC® i TOEFL®
  • przygotować się do egzaminu TOEFL, wykorzystując podręczniki lub egzamin próbny TPO (TOEFL Practice Online) – pełny, autentyczny egzamin TOEFL, dostępny online na każdym komputerze wyposażonym w słuchawki i mikrofon oraz z dostępem do Internetu.

 

TOEIC (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie. Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki. TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe. Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji. W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.

Więcej informacji na stronie: www.pl.etsglobal.org/store/

Uznawalność

Około 2000 firm w Europie oraz inne wielkie grupy międzynarodowe stosują egzamin TOEIC przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i szkoleniowych. Opis wymogów dla poszczególnych stanowisk w firmach takich jak Accenture, Airbus, Renault, Lafarge, EADS, LGE, Unilever czy NEC zawiera warunek uzyskania minimalnej liczby punktów na egzaminie TOEIC.

Na wielu uczelniach w Polsce, podobnie jak na całym świecie, certyfikat TOEIC to podstawa zaliczenia lektoratu z języka angielskiego lub możliwość podejścia do tego egzaminu w murach uczelni.

Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:
DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 13 POZ. 82 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 r.)

Urzędy Marszałkowskie w Polsce, które przeprowadzają egzaminy i nadają uprawnienia przewodników i pilotów wycieczek, w przypadku potwierdzania kompetencji językowych, kierują się rozporządzeniem dotyczącym Służby Cywilnej, co oznacza, że wynik 700 punktów z egzaminu TOEIC jest formalnym potwierdzeniem wymaganego poziomu kompetencji językowych.


Więcej informacji o kursach i egzaminach TOEFL w Szkole Językowej „Hello”:

Osoba kontaktowa: Izabela Jurkowska

tel. 089 521 27 50, tel. kom 600 800 148