Skip links

Dziękujemy Państwu za aktywności na Forum Gospodarczym

Dziękujemy Państwu za aktywność i liczną obecność na Forum Gospodarczym „Społeczna odpowiedzialność biznesu” organizowanym 23 listopada 2009 w ramach projektu „Pomagać innym” realizowanego przez Grupę Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski oraz Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Grupa Olsztyńskiej Szkoły Biznesu wraz z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Warmińsko- Mazurski

i Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych
zorganizowała 23 listopada 2009 r. w Restauracji „Przystań

Forum Gospodarcze Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

W Forum udział wzięli znamienici eksperci:
dr Jacka Męciny – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
Krzysztofa Kaczmara – Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga,
Pawła Czaplińskiego – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Więcej o projekcie „Pomagać innym” na stronie internetowej www.filantropia.com.pl

 

Program Forum Gospodarczego

Kreowanie wizerunku a społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Poniedziałek 23 listopada 2009 roku

 

godz. 11.00 – 11.30

Rejestracja, bufet kawowy

 

godz. 11.30 – 11.45

Otwarcie, wystąpienia gości honorowych, o projekcie „Pomagać innym”

 

godz. 11.45 – 12.15

Jak firmy radzą sobie w kryzysie – między zagrożeniami a społeczną odpowiedzialnością biznesu

dr Jacek Męcina, doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych ”Lewiatan”

 

godz. 12.15 – 12.45

Wolontariat w biznesie – program wolontariatu pracowniczego Citibank Handlowy

Krzysztof Kaczmar, dyrektor Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

 

godz. 12.45 – 13.15

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – wymagania i korzyści dla pracodawców

Paweł Czapliński, dyrektor ds. instytucjonalnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

godz. 13.15 – 13.30

Przerwa, bufet kawowy

 

godz. 13.30 – 14.30

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

 

godz. 14.30 – 16.00

Zakończenie, lunch

 

Prelegenci:

Dr Jacek Męcina, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Prawnik, polityk społeczny, Specjalista
z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki rynku pracy. Od 1993 roku adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1997-2000 wicedyrektor Instytutu Pracy
i Spraw Socjalnych, w latach 2000-2005 ekspert i doradca w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Od 2003 roku Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Przewodniczący Zespołu Problemowego Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy. Wiceminister gospodarki i pracy odpowiedzialny za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005). Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002). Członek Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Rady Programowej Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor ponad 50 publikacji i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia
i rynku pracy.

Krzysztof Kaczmar, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Citibank Handlowy
W Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Citibank Handlowy) od 1997 r., od 2000 r. na stanowisku dyrektora, wcześniej specjalista ds. marketingu w Tygodniku „Polityka”. Pomysłodawca
i realizator radiowej kampanii promocyjnej „Co tam Panie w Polityce?”. Członek Rady Programowej programu „Wolontariat w biznesie” (Centrum Wolontariatu), członek Rady Kampanii społecznej na rzecz 1%. Przewodniczący Zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Członek i przewodniczący jury wielu konkursów m.in. „Działaj lokalnie” (organizowanego przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności
i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz „Wolontariat – nowe spojrzenie na prace społeczną” (organizowany przez Centrum Wolontariatu). Współautor procedur i kształtu programowego trzech fundacji korporacyjnych.Uczestnik i dyskutant wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Studia: filologia polska, Uniwersytet Warszawski.

Paweł Czapliński, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Ekspert w zakresie zagadnień pomocy publicznej (de minimis) dla zakładów pracy chronionej oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Doradza przy klasyfikowaniu wydatków oraz konstruowaniu indywidualnych programów rehabilitacji. Realizuje audyty funduszu w zakładach pracy chronionej oraz szkolenia pracowników odpowiedzialnych za księgowość i kadry z zakresu prawidłowego wydatkowania jego środków. Odpowiada za problemy związane z kontaktami przedsiębiorstw z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, w tym realizacji programów pomocowych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i ich rozliczania oraz innych form udzielania pomocy publicznej. Prowadzi szkolenia kierowane do instytucji oraz firm otwartego i chronionego rynku pracy, propagując wiedzę na temat korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zasad udzielania pomocy przez instytucje rządowe i samorządowe na ten cel. Absolwent Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych oraz Podyplomowego Studium Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób niepełnosprawnych, jak również rehabilitacji zawodowej.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję