Skip links

„Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”

Konferencja: „Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”

12 grudnia 2013 r., Przysiek k/Torunia, Hotel Daglezja.

Konferencja skierowana do:

  • członków organizacji pozarządowych,
  • lokalnych grup działania,
  • pracowników samorządów,
  • przedsiębiorców i naukowców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Do pobrania