Skip links

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej…

Informujemy, że ustalono terminy i tematy szkoleń, jakie zostaną przeprowadzone w III kwartale 2018 roku.

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników na szkolenia w ramach projektu pn. „AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, który realizujemy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).