Kurs specjalistyczny RKO osoby dorosłej: 09.03.2019- 18.05.2019

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego: 16.03.2019- 05.09.2020

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych: 06.04.2019- 19.09.2020

Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek: 16.02.2019- 27.04.2019

Zaufali nam

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Główny Urząd Ceł
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • Ministerstwo Budownictwa
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polski Koncern Naftowy
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
 • Telewizja Polska S.A.
 • Urząd Komitetu Badań Naukowych
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Telewizja Polska S.A.
 • Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
 • Główny Inspektorat Weterynarii Warszawa
 • Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
 • Główny Urząd Ceł
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Główny Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Urząd Komitetu Badań Naukowych
 • Polski Koncern Naftowy
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Cech Rzemiosł Różnych w Ostródzie
 • Centralny Ośrodek Szkolenia w Koszalinie
 • Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Izba Skarbowa w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
 • Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
 • Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
 • Obwodowy Urząd Probierczy w Warszawie
 • Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Olsztyn
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w szczytnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 • Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Teatr im. Stefana Jaracza
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Urząd Miasta Gdyni
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
 • Urząd Skarbowy w Olsztynie
 • Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
 • Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztyn
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
 • Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
 • Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Olsztynie
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
 • Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Olsztyn
 • Cech Rzemiosł Różnych wOstródzie
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
 • Centralny Ośrodek Szkolenia w Koszalinie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Urząd Miasta w Gdyni
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
 • Urząd Pracy w Elblągu
 • Straż Graniczna w Kętrzynie
 • Agroma Olsztyn S.A.
 • Biuro Komitetu Kinematografii
 • Budimex – Olsztyn S.A
 • Bydgoskie Fabryki Mebli
 • ”Cedat” Sp. z o.o.
 • Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA
 • Centrostal S.A.
 • Citi Handlowy
 • Domar Plus S.A.
 • „Eniro Polska” Sp. z o.o.
 • Firma Komputerowa ETOS
 • Grupa „Biznes Polska”
 • Grupa Medialna "Gazeta Olsztyńska"
 • Grupa Produkcyjna Silikaty Ostrołęka SP. z o.o.
 • Hotel „ANDERS”
 • Hotel „Kopernik”
 • „Indykpol” Olsztyn S.A.
 • „INICJATYWA”
 • Laboratorium „Kolastyna”
 • „Majonezy” Kętrzyn
 • Metalzbyt Sp. z o.o.
 • Michelin Polska
 • Narkiewicz – Kohnke S.C.
 • PGB Polterm Sp. z o.o.
 • Polska Grupa Doradcza w Białymstoku
 • PPHU „Łuk- Mił” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo „Gratunik”
 • Przedsiębiorstwo Budowlane „Witka”
 • Przychodnia Lekarska „ELMED”
 • Radio Wa – Ma S.A.
 • Słupskie Fabryki Mebli
 • Telekomunikacja Polska S.A. – Zakład Telekomunikacji Olsztyn
 • Tele 2
 • Telewizja Polska S.A.
 • Termik Sp. z o.o.
 • Unimasz
 • Warmia Kętrzyn
 • Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 • Zakłady Mięsne Morliny Ostróda S.A.
 • Zakłady Mięsne „Krokus”
 • „Majonezy” Kętrzyn
 • Metalzbyt Sp. z o.o.
 • „Eniro Polska” Sp. z o.o.
 • Firma Komputerowa ETOS
 • MMI Olsztyn
 • Słupskie Fabryki Mebli
 • Grupa Produkcyjna Silikaty Ostrołęka SP. z o.o.
 • PGB Polterm Sp. z o.o.
 • Zakłady Mięsne Morliny Ostróda S.A.
 • Zakłady Mięsne „Krokus”
 • Agroma Olsztyn S.A.
 • Rhodia Food Biolacta Sp. z o.o.
 • Radio Wa – Ma S.A.
 • Warmia Kętrzyn
 • Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 • „INICJATYWA”
 • Domar Plus S.A.
 • PPHU „Łuk- Mił” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo „Gratunik”
 • Przedsiębiorstwo Budowlane „Witka”
 • Termik Sp. z o.o.
 • Unimasz
 • Narkiewicz – Kohnke S.C.

w ramach Grupy OSB działają:

Szkolimy rocznie ponad 5000 osób

150 trenerów i ekspertów

Ponad 200 publikacji i raportów

100 projektów badawczych

Copyright © 2002-2015 Olsztyńska Szkoła Biznesu. Wszelkie Prawa zastrzeżone
Realizacja
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". zamknij okno